Το FUEL LIFT EASY είναι ένας μηχανισμός κατασκευής του εργοστασίου μας,
με σκοπό να απαλλάξει από τις δυσκολίες φόρτωσης της βιομάζας τους
κατόχους λεβήτων στερεών καυσίμων
Έχει ανυψωτική ικανότητα 100-200kg. Είναι απλό στην χρήση του και
ταιριάζει σε όλους τους τύπους λεβήτων βιομάζας, λόγω των ρυθμίσεων του.
Λόγω της απλής κατασκευής του δεν χρειάζεται συντηρήσεις. Δεν μπλοκάρει
όπως οι κοχλίες μεταφοράς,επίσης λόγω της μαζικής του παραγωγής είναι
χαμηλού κόστους και εγγυημένης κατασκευής.